Vrijmetselarij

Persoonlijk in 1978 voor de 1e x uitgenodigd om hier zitting in te nemen vanwege inzicht in leven en dood. Een duidelijke stem uit het midden van mijn bestaan vertelde mij dat ik dit in geen enkel geval zou mogen accepteren; het zou mijn levenstaak in gevaar brengen. 

De laatste keer dat ik uitgenodigd werd was op m’n 45ste levensjaar vanwege de – in mijn ogen – slechts relatieve kennis van Theosofie en de gave van de witte magie.

Jezuïeten

De vrede en democratie wordt sinds ± 1880 wederom ondermijnd door de grootste misdadigers aller tijden => Jezuïeten (‘sociëteit van jezus’) welke nu de Main Stream MEDIA, koningshuizen, Centrale Banken, Wetenschap, Farmaceutische Industrie… Kortom; het gehele Industrieel- Militair-Complex bezit en regeert… De oorspronkelijke Vrijmetselarij is lang geleden door hen geïnfiltreerd en verkracht…. Onderhandelen met deze heeft voor de Upapadaka weinig zin.

Een van de grootste doelen der Jezuïeten is om de wereldbevolking drastisch te verminderen… middels Agenda 21 > ‘The Great Reset > Operatie Lockstep > Build back better’ => creëren van ziektes en het verergeren hiervan met averechtse maatregelen zoals vaccinatie en massahypnose via media over de gehele wereld… Maar ook oorlog en ‘omvolking’. Dat laatste via georganiseerde oorlogen en vluchtelingenstromen vanuit het Oosten en Afrika. Massa-import van gelovigen van de 2e uitvinding der pre-Jezuïeten sinds concilie van Nicea ± 325 en ± 600 na de Moderne Jaartelling = ‘Islam’; zou van Europa een Islamitische staat kunnen maken. Islamieten mogen namelijk geen kennis van geschiedenis of cultuur hebben en hun geloof niet afschaffen of bekritiseren. Anders zou het geloof ‘geen hoofd’ meer hebben…

Ze mogen enkel de wetten uit de Koran belijden. Dit houdt in dat zij ongelovigen zoals Christenen moeten voorliegen of veinzen (Takiyya), overheersen, bestrijden en zelfs vermoorden om hun broze ideologie in stand te houden. Vrouwen dienen voor moslims gewillig te zijn. Zij dienen de man…

Voor de gelegenheid – opleiding Imam – zijn er ook Jezuïeten zelf Moslim geworden. Als het hen uitkomt scharen zij zich – op de achtergrond – aan beide kanten van de strijd.

Zij waren o.a. ook betrokken bij het ontstaan van de wereldoorlogen en Jodenvervolgingen in WOII… De Jezuïeten werkten hierbij samen met gelovigen van hun troelkindje ‘Islam’. Eén van hen was Haj Amin Al-Husseini, de grootmoefti van Jeruzalem, die in 1941 in Nazi-Duitsland asiel kreeg en die nauw samenwerkte met Heinrich Himmler en Adolf Eichmann. Al-Husseini was er o.a. medeverantwoordelijk voor dat meer dan 19.000 Joodse kinderen naar de gaskamers werden gestuurd.

Zolang er Jezuïeten zijn zal er nooit vrede komen. Aldus Paus Clemens.

Oprichter van de Nieuwe Wereld Orde 1776-1786 Adam Weishaupt was ook een Jood en Jezuïet… Hoe kunnen Joden nou Joden ombrengen? Of; hoe kunnen ze zich tegen hun eigen afkomst keren?

.. Welnu; Adam was geboren als Jood maar is katholiek opgevoed… En het was snel duidelijk welke bedoelingen hij had:

… “Met dit plan zullen we de gehele mensheid kunnen leiden… Met de eenvoudigste middelen zullen wij alles in beweging en in vlammen zetten. Onze pionnen (regeringsleiders en CEO’s van de grote ondernemingen), moeten zo geplaatst en geïnstrueerd worden, dat wij, in het geheim, alle politieke onderhandelingen kunnen beïnvloeden. “Ik (Adam W.) heb alles zo geregeld en voorbereid, dat indien de Orde vandaag te gronde zou gaan, ik haar binnen een jaar, briljanter dan tevoren, zou hebben hersteld…

Zelfs als onze papieren zouden worden ontdekt en verspreid zouden worden… wat in 1786 inderdaad gebeurde…

Als ‘religieuze vrijmetselaars’ zijn zij eerder in de geschiedenis uit vele landen verjaagd en weggehoond wegens misdaden tegen de menselijkheid … Zoals het herinvoeren van de Inquisitie… Het vervalsen van nieuwfeiten en geschiedenis.

… Portugal en de Nederlanden ontdeden zich van hen in 1578, Frankrijk in 1594, Venetië in 1606, Bohemen 1618, Napels in 1622. En in 1767 door Karel III uit Spanje .

In 1816 werden ze uit St. Petersburg verdreven. En in 1820 uit vrijwel geheel Rusland…

Haar statuten zijn op bevel van het Franse Parlement in 1761/62 in het proces van Pater Lavalette gepubliceerd

Toen de Jezuïeten in 1606 uit Venetië werden verdreven, kwamen de gevoelens van het volk krachtig tot uiting. Grote volksmenigten hadden de bannelingen naar de kust gevolgd. En de kreet van vaarwel die hen over de golven naklonk was: ‘Ande in Malora’ = Ga weg en laat het u slecht gaan… Deze kreet weerklonk gedurende de twee daaropvolgende eeuwen’, zegt Quinet – 1623 in India en de gehele Christelijke wereld tot in 1773.

…. Vreemde vertoning van de onfeilbaarheid van de paus. > Op 23 juli 1773 hief paus Clemens XIV (Ganganelli) de Jezuïetenorde op… En toch herleefde ze weer. Door de paus Pius VII werd ze op 7 augustus 1814 weer in ere hersteld.

Ter voorbereiding van hun terugkeer hebben ze hun wortels verankerd via het opzetten van de grootste geheime diensten ter wereld. Zij controleren de CIA, FBI, NSA, SIS, MI6, Scotland Yard, Mossad, CSIS, DGSE, FSB enz. Vaak staat een Jezuïet (Coadjutor) of een Maltezer Ridder aan het hoofd van die organisaties…

Sinds zij het grootste gedeelte van de Mainstream Media in handen hebben (± 1890), bepalen zij wederom de geschiedenis via het herschrijven van de zogenaamde “waarheid” der gebeurtenissen.

… Richard Salant – tijdens de 60-70er jaren directeur bij CBS News – wordt als volgt geciteerd: “Onze taak is niet de mensen te geven wat het publiek graag wil weten, maar wat wij besluiten welke informatie ze nodig hebben.”

De originele Vrijmetselarij is in de 16e eeuw door Jezuïeten geïnfiltreerd zodat zij wisten wat hun aartsvijanden – protestanten & Joden – in hun schild voerden. Er bestaat geen eind aan de sluwheid, listigheid, geslepenheid, doortraptheid en wreedheid van de Jezuïeten. Adam Weishaupt, Trotzky, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Hitler, Hermann Göring en duizenden andere misdadigers tegen de mensheid waren allemaal door de Jezuïeten onderwezen Incluis Tempeliers & Ridders van Malta.   

Dit was mede de reden dat een van de Goden mij 1979 in Heerlen uitdrukkelijk verboden had om de uitnodiging van grootmeester Jan de Koning aan te nemen… Om in zijn Vrijmetselaarsloge zitting te nemen   … Dat zou mijn levenstaak welke nu vrijwel volbracht is, in gevaar hebben gebracht… Dus geweigerd…

Destijds wist ik nog niet dat ik in 1987 als gevolg van de “onmogelijke” klacht over de piramide als de ‘Topsteen van de Piramide’/Kalki /Mahdi /Upapadaka   ontmaskerd zou worden en de goden mij Jezus de Verlosser gingen noemen.

Als echte top der piramide ben ik niet voor niets geboren. Tijdens mijn 7-jarige gedwongen zwerversperiode tegen wil en dank, heb ik de mensheid nog willen redden van deze ‘materiële ondergang’.

Niemand mocht het fijne hiervan weten. Edoch; heb ik na worsteling met vele demonen mijn angsten om de wereld geen pijn te doen onder controle gekregen en heb ik de ware aard van de mensheid kunnen wegen…

In 1990 verzochten de goden mij om een groot wit paard te zoeken – Heb hen verteld dat we nu een paar tijdperken zullen overslaan. ‘Versneld Karma via de wereld der geest of goddelijke straal. Behalve de reeds tot stand gekomen bewaarheid van mijn geopenbaarde voorspellingen welke reeds werkelijkheid zijn geworden, ook zichtbaar op/in mijn Orbs foto’s.  

Leugens + Verdeel & Heers politiek’ en het opzettelijk veroorzaken van oorlogen & vluchtelingen.  Dit is de reden om ‘Het Eeuwige Leven’= Constant te herrijzen of herboren worden in de stof tot stilstand te laten komen… Als er geen Universum meer is om in materie herboren te kunnen worden zullen de schuldige zielen der Jezuïeten en hun helpers door de natuurwet Karma, ‘eeuwig’ kermend en wenend alleen in duisternis dolen… = Echte Hel (Zodra de kosmische zee niet meer karnt – de baarmoeder van het leven – zullen de slechte zielen hier zonder hemelgang oplossen) …

De Kosmos incl. deze planeet gaat door het ‘Eind Pralaya’ = 7e dag of ‘Rust van Brahma’ binnenkort ophouden … (In 1987 was ik niet blij met die gevolgrekking van de Witte Broederschap… Doch tijdens mijn 7-jarige omzwervingen heb ik intussen voorspellingen gedaan welke dit wel gestaafd hebben. (Zie verwijzing).

Voor de mensen met een goed Karma is dat mooi nieuws… Voor de Jezuïeten en hun helpers die meewerken aan de tweedeling tussen gevaccineerde en Niet-gevaccineerde – Die grote gelijkenis vertoont met hun eerdere misdaad in de 2e wereldoorlog inzake Jodenvervolging – is dat slecht nieuws…

Alsook voor de meewerkende politici, Farmaceutische industrie, MSM, Rechterlijke Macht, Politie t/m de Horeca incl. de handhavers die coronapaspoorten controleren is dat slecht Karma. Waardoor ze de hemel niet zullen bereiken zodra het ‘Eeuwige Leven’ in materie/stof ophoudt te bestaan. Gelovigen DENKEN dat eeuwige rust ‘wandelen met God in het paradijs betekent… …Karma is echter alles wat je dacht, denkt, niet denkt, doet, niet doet of laat etc. En je weinige enkele Orbs/goden/scheppers zien en weten alles van je. Vergelijk de tekst: God hoort en ziet alles… en ‘Het grote boek van Sinterklaas dat door de ‘ZWARTE pieten’ uit de duisternis bewaard wordt.

In het jaar van het Paard zal mijn helblauw blinkend “zwaard”, (Asteroïde) uit Pegasus vlammend uit de ruimte op deze aarde nederdalen… Om de goede- van de slechte zielen te scheiden. Reïncarnatie of hun eigen fabel van de immanente Christus of ‘eeuwig leven’ zal er na het jaar 2026 niet meer zijn. Nog eens 12 jaar in deze verstikkende materie wachten is voor mij geen optie.

… Uiteindelijk zullen deze onbruikbare zielen in ‘de grote soep van duisternis’ – Eind Pralaya – worden opgelost. Voor de goede mensen zal er een hemel zijn. Deze kunnen in een verre toekomst wellicht bruikbaar zijn als er ooit een nieuwe schepping komt…

De Goden zijn sinds kort van mening dat het materiaal van dit zwaard uit Betelgeuze (Orion) zal komen. Het zal uiteindelijk weinig uitmaken uit welke richting de ‘Vajra’; plasma-ontlading of het ‘steentje’ komt.