Voorbeelden

In mijn 7 jarige zwerversperiode tegen wil en dank heb vele demonen bevochten en mij eind 1991 vrijwillig via het Riagg laten opnemen in psycho medisch centrum Welterhof in Heerlen. Van de aanvankelijke waarschijnlijkheidsdiagnose; schizofrenie, bleef uiteindelijk niets over. Ik mankeerde volgens de artsen niets en was alleen op zoek naar huisvesting. Weer voor de zoveelste keer in mijn leven op straat en alles kwijt. Later bij de GGD in Amsterdam heb ik nog eens geprobeerd om opgenomen te worden. 
Na een onafhankelijk onderzoek door 3 psychiaters die inderhaast door het crisiscentrum waren opgeroepen vonden ze dat mijn verhalen, tekeningen en gedichten lieten zien dat ik niet verward was en geen crises zou hebben. Als het water in de gracht niet zo koud was zou ik er bijna ingesprongen zijn. Sinds ± mijn 43ste levensjaar ben ik daar wel ongeveer klaar mee en dien ik de rust in mijn eigen hart te behouden. Voor zover ‘mijn karma’ het toelaat om andere mensen te kunnen genezen en het karma van deze mensen dat toelaat, gaat slechts om het resultaat. In wonderen hoef ik mij gelukkig niet meer te bewijzen, hoewel velen dat wel als zodanig ervaren.

Tijdens mijn omzwervingen door de gemeente (± 1990) Heerlen zag ik beneden in de voetgangerstunnel aan de achterkant van het station dat er boven mij een politiebus stond met 7 agenten daarin. Feitelijk kon ik dit niet echt zien omdat ik als mens officieel niet door betonnen muren en vele meters grond naar de oppervlakte boven mij kan kijken. Daarbij beluisterde ik hun gesprek dat zoals gewoonlijk over mij ging. Normaal is dat niet dus verdacht ik de ‘zwarte pietjes’ welke mij begeleiden ervan dat ze mij weer in de maling wilde nemen.

Onzin praten en spelletjes spelen kan ik ook. Dus sprak ik hen door alle barrières heen in gedachten aan en daagde hen uit om met hun politiebus via het smalle voetgangersgedeelte naar beneden te rijden. Dit zouden ze vanwege de gevaarlijke bocht die feitelijk een hoek was volgens mij niet durven dacht ik… Oh nee, riepen ze; wacht jij maar eens even. De motor van de bus werd gestart en binnen enkele seconden moest ik opzij springen om niet door de bus geraakt te worden die met hoge snelheid de bocht omkwam. Aan het einde van de tunnel bij het station sprongen ze allemaal uit de auto en begonnen hun petten de lucht in te gooien en sloegen elkaar van pret op de schouders…

Ik liep erlangs met de wetenschap dat de ‘Maatschappij’ deze agenten ‘gestuurd’ had om dit te doen. Zodat ik zou gaan denken dat de politie ‘de maatschappij’ was. Dit soort misselijke grappen kon ik niet waarderen. Zonder mij verder om hun feestje te bekommeren liep ik schouderophalend langs hen heen. Ja; hadden mijn gedachten verstaan en durfden (als politie) door de tunnel te rijden. Dat bleek dus slechts gedeeltelijk waar.

Tijdens een ander moment (1991) werd mij door de Elohim verteld dat ik die avond Minister President Wim Kok die avond zou ontmoeten. Dat bleek een man te zijn die met zijn vrouw een borrel aan het drinken was in een café waar ik wel eens kwam om mij op te warmen. Die man vertelde mij dat hij in Valkenburg als kok werkzaam was…

Verreweg hun meeste voorspellingen of beloftes bleken leugens te zijn. En als ik ze confronteerde met mijn voorspellingen welke te maken hadden met de in- en uitwerking van ‘de Kracht’ die ik bezit, hadden de Elohim altijd hetzelfde antwoord: ‘Moet je andersom zien’. Aha; dus door mij te laten lijden in ellende, wat beslist niet goed is omdat ‘de Kracht’ dan automatisch ellende en gevaar zal geven aan de samenleving die ik normaal alleen via de ‘Wereld der Geest’ op deze aarde bestuur, brengt vrede, vreugde en welzijn?? Nee; zieke grappen zijn niet grappig. Toen ik vroeg waarom ze zo’n domme praatjes hadden, spraken ze altijd hetzelfde antwoord; ‘activiteiten’.

Intussen zijn mijn beloften of ‘voorspellingen’ over wat hen als ‘Maatschappij’ te wachten stond wel uitgekomen. Daar heb ik geen geloof of religie voor nodig. Maar dat is voor mij ook volkomen logisch aangezien ze met ‘vuur in mijn ether spelen’. Door met z’n allen ‘de wereld der geest’ binnen te vallen, mij alles af te nemen door mij te laten denken dat de iedereen in deze hele maatschappij tegen mij was. Hierdoor alles verloor; mijn woning, geld (vaste inkomsten), bezittingen, relaties en alles waar ik om gaf. Daardoor kreeg ik het idee dat ik met een gigantisch stel idiote masochisten zat opgescheept. Als je tegen mijn (‘natuurlijke’) wetten in gaat, dan weet je ook zeker wat je verdiende loon zal worden. Zoals onder andere; meer dak- en thuislozen, rampen, oorlogen (ook binnen Europa) nieuwe ziekten en de gestage uitbreiding van de onvruchtbaarheid. En uiteindelijk de totale vernietiging. Alles dankzij jullie “activiteiten” ofwel “bezigheden’… En toen vroeg ik “Kan je dat andersom zien?”

Soms nam ik dan weer de moeite om hen te herhalen dat ze er beter voor konden zorgen dat het mij beter ging. Dan zou het hen (als  maatschappij) ook veel beter gaan…  Doch ik vrees dat wij intussen wel het punt van omkeerbaarheid gepasseerd zijn… Daar ontstond wel eens verwarring op…  Ik hoorde dan iets over de normale mensen op aarde die in de ‘Anti-Christ’ geloven en over de onmogelijkheid daarvan…  Daar heb je het weer ‘Geloof’ heb ik niet nodig; uitgevonden om het tegenstrijdige geloven te stichten (Christendom gelooft in de 3 eenheid versus Islam die eenheid aanbidt) waar nog meer dwalingen in zitten. Om alle goddelijke waarheden te verkrachten en de verdoezelen omwille van politieke macht, en dat maakt alles stuk. Wat mij betreft slaan we in dat geval desnoods ‘gewoon’ een paar dagen van Brahma over en wordt de materie weer veranderd pure duisternis of geest.

En dan hoeft niemand zichzelf meer 5 tot 7voudig te kruisigen om opnieuw in materie herboren te worden omdat ze tijdens dit leven gefaald hebben om het goed te doen en dus geen andere mensen te vervolgen of te doden zoals bijvoorbeeld de Islam dat doet. Om de doodeenvoudige reden dat er dan geen lichaam of materie meer is.

Intussen is dan alles volgens het tegengestelde andersom plan vernietigt, en hebben we alle geloof en zekerheid weer in een grote soep weer bij elkaar. Het is niet anders.

Enfin; ik ben wel blij wanneer mijn ‘zwarte pietjes’ zich met velen zich voor de lens van mijn fotocamera verdringen… Edoch; ook hier spelen ze soms kinderachtige spelletjes… en groeperen zich nu en dan achter, in plaats van voor -, achter de auto . Nu begrijp de ‘vergelijking’ wel, maar intussen kan ik er niet om lachen en ben dan verplicht om iedere keer als ik orb-foto’s maak, de auto te stoppen om vanuit het raam de camera naar achter te richten om een of twee foto’s te maken omdat ze anders weer weg zijn. Leuk hé?… ‘Bezigheden’.

Wacht maar tot jullie, wanneer ik terug in de hemel ben, verantwoording aan mij gaan afleggen.  Dan huiveren ze omdat ik ze voel beven.  Vreemd.. hoewel; omdat ze me negeerden of juist bestreden, activeerden ze hiermee de kracht die de mensheid moest beschermen andersom. .. Daarnaast zal ik niet aarzelen om de mensen met leiderschapsposities die nu bovenaan in de top van de piramide zitten naar onderen te laten vallen. Feitelijk gebeurt dat automatisch en geldt dat voor iedereen die mij negeert of bestrijdt. Het ‘versneld karma’, zo leert de ervaring, treedt dan automatisch direct in werking. In ieder geval krijgen de huidige leiders die moreel hun slechtheid tonen, genoeg tijd om het gezegde ‘zo boven zo beneden’ van een andere kant te kunnen bekijken.  Of mijn taak dan is volbracht? Officieel wel maar ach.. wie weet dat er daarna ooit in een hele verre toekomst weer eens een nieuwe ‘oerknal’ of schepping het licht gaat zien. 

Zelf maak ik (eveneens tegen alle natuurwetten in) geen karma. In tegenstelling tot iedereen die vanwege de immanente Christus constant herboren wordt (welke in mij ontbreekt), ben ik eveneens tegen alle natuurwetten in, nog nooit eerder geboren. Wel, zo leert de ervaring, ondergaat alles en iedereen wat mij op de een of andere manier tegenwerkt, negeert of ontkent altijd een ‘versneld negatief karma’.  Dat is dus niet mijn schuld en dat doe ik ook niet expres maar ik weet intussen wel hoe akelig ‘De Kracht’ in de vorm van actie en reactie via mij werkt. Dit doen van de mensen die mij tegenwerken dus zelf. En dat hoef je dus niet te geloven omdat je karma je zal helpen onthouden om dit zeker te weten – door je dat vroeg of laat – te laten ervaren.

Medium Peter Wauben (bekend van TV programma; het zesde zintuig), kreeg in 2009 van zijn helpers/geesten door dat ik een goede genezer zou zijn en iets met Quantum Touch moest doen; Dat ik goed ben wist ik al; het was om mijn laatste twijfels weg te nemen dat ik die aanwijzing opvolgde.. 


Had ik al eens eerder verteld dat wonderen voor mij normaal zijn? 

Ik vertelde hem dat ik dit altijd zo deed. Destijds ook gezien door de toen vier jarige cliënt Giolano Rijsmus, zoon van medium Marina Whiteangel, die ik vanwege een schotwond in zijn buik – uit een vorig leven – onder behandeling had. Deze vond het na de behandeling belangrijk dat hij met mijn camera een foto van mij kon maken met mijn handen in de lucht…Volgens hem kwam daar mijn energie vandaan.

Daarbij beoefen ik mijn uitzonderlijke gave al op deze manier sinds Hub van Ham mij ‘ontdekt’ heeft. Het verklaart wel waarom ik wat sneller resultaat heb en eerder klaar ben met ‘healings’ dan anderen. 

Ik hoor collega’s in het alternatieve circuit tegenover mijn vrienden wel eens klagen dat ik de mensen amper aandacht geef en mensen binnen 1 of 2 minuten behandel.

Wat zij vergeten is dat rechtstreeks kosmisch magnetisme slechts voorbehouden is aan mijzelf en degene die ik behandel. Zij en ieder ander moeten het doen met aards ofwel dierlijk magnetisme waarmee 20 tot 40 minuten langer gemoeid is om een min of meer gelijkwaardig effect te bereiken.


In 2003 tijdens de inschrijving bij het CWI in Maastricht aan het Bat, lukte het mij bijvoorbeeld niet direct om een Hotmail adres in te stellen. De personeelswerker vertelde dat het niet nodig was; ik was toch als secretarieel werker werkzaam? “Jawel, maar ik vind het aardig om als ik als secretarieel medewerker ingeschreven te blijven staan. Zo kan ik de economie volgen, daar vallen namelijk de eerste klappen. Over 5 jaar zal er een explosieve stijging van de werkloosheid zijn”. Verbaasd riep hij uit: Alleen om die reden, help ik jou het adres in te stellen. Want de manier waarop jij dit verteld is ongelooflijk. Vijf jaar later brak de crisis uit. Ik was me er niet eens van bewust dat ik iets vertelde wat nog plaats moest moeten gaan vinden.

Een personeelsmedewerker van uitzendbureau Tempo-Team omschreef mij in de papieren als; een beetje vreemd maar wel O.K. De volgende dag bij Wildgroothandel Van Leendert sloeg een collega ‘viller’ per ongeluk het mes in zijn linker pols. Gutsende stralen bloed van 30 tot 90 cm per keer spoten uit zijn arm op de werkvloer. Dat leek mij niet hygiënisch. Aldus direct de wond uitgespoeld en mijn handen boven de wond gehouden. De bloeding stopte vrijwel direct. ‘Wat was dat’, riep hij onthutst uit? “Och”, dat is gewoon magnetisme. Vertelde ik hem. Nee riep hij; ‘Dat kan niet, want ik weet hoe dat aanvoelt en dit is heel anders’. 

Heb zelfs mijn moeder in 2000 uit de dood naar het leven terug gebracht. Zij was destijds in het ‘stervenskamertje’ van de verpleegkliniek in Heerlen gestorven. 

Daar kwam ik een half uur later binnen waar de arts met 2 verpleegsters nog wat zaken aan het afhandelen waren. Mijn drie lange strijkbewegingen boven haar lichaam vond de arts vreemd en vroeg mij wat de bedoeling daarvan was. Mijn antwoord dat ze daarmee beter zou inslapen. Dit werd onthutst beantwoord met de stelling dat zij al een half uur geleden haar laatste adem had uitgeblazen en dus dood was. 

Terwijl ik schouderophalend naar de deur liep om weer weg te gaan, draaide ik mij nog even om en liet ik mij nog ontvallen dat zij de volgende ochtend ook nog rechtop in bed zou kunnen zitten en om een ijsje zou kunnen vragen….

De volgende ochtend werd ik door een van de verpleegsters uit mijn bed gebeld met de vraag hoe ik van dat ijsje wist? Want wat ik verteld had was uitgekomen. Ik heb haar uitgelegd dat alles wat ik vertel uitkomt. Maar niet weet waarom ik dat weet. Mijn moeder heb ik nog excuses aangeboden omdat ik haar behandeld had. Ze wilde namelijk nooit door mij behandeld worden omdat ze er nooit in geloofd had.

Nu heb ik wel niets met geloof doch voor zover dat mogelijk is probeer ik meestal wel met wensen rekening te houden. Ze was niet voor niets al jaren lid van de vereniging voor euthanasie en wilde vanwege de pijnen die ze leed al heel lang dood.

Het was ook geen gemakkelijke vrouw. Enkele maanden daarvoor bracht ik haar met bed en al binnen op een nieuwe kamer in de verpleegkliniek waarbij ik tegen haar kamergenoot vertelde dat mijn moeder de meest gemakkelijke en gezelligste vrouw was. De volgende dag waren haar buurvrouw in ik even alleen en vroeg zij zich af waarom ik tegen haar gelogen had. Mijn moeder was helemaal niet aardig en al zeker niet gezellig… Daar moest ik hartelijk om lachen en vertelde haar dat er eerst nog een wonder zou moeten gebeuren voordat dit werkelijkheid zou worden. 

Nadat ik mijn moeder weer onder de levenden had gebracht bleek het wonder te zijn geschied. Was zij voorheen altijd een achterdochtige zuurpruim. 

Na haar ‘wederopstanding’ was zij qua persoonlijkheid 180 graden gedraaid en veranderd in een lieve begripvolle vrouw, en hoewel niet genezen van haar pijn en bedlegerigheid als gevolg van het jarenlange leed dat de Osteoporose haar had aangedaan, was zij opeens een zeer innemende en warme persoonlijkheid geworden. Om zodoende nog een jaar op deze aarde door te mogen leven. Dat was dus het wonder van slechts één behandeling. Doch wonderen zijn voor mij normaal.

In 1977 bij een bezoek aan Huub van Ham te Kelpen (paranormaal genezer met cliënten uit o.a. Nederland, België en Duitsland), liet ik mijn allerliefste Marita, welke last had van haar oor, voorgaan in de behandelruimte van deze tovenaar. Zodra hij mij ontwaarde sprong deze letterlijk achter zijn bureau vandaan en in plaats van de patiënt aandacht te geven, rende hij in zijn militaire kleding met grote ogen op mij af en begon om mij heen te springen. Met vreugdekreten zag hij mij aan voor Jezus. Waar ik al die tijd gebleven was? Ik heb de goede man, welke in mijn ogen duidelijk overspannen was, duidelijk gemaakt dat hij een vergissing beging omdat Jezus nooit bestaan had en ik wel. Als ook gewezen op het feit dat niet ik, maar mijn vriendin de patiënt was…
Hij bleef echter hardnekkig vasthoudend beweren dat ik Jezus was omdat hij dat aan mijn uitstraling kon zien.  Hij riep uit dat mijn uitstraling vele honderd duizenden keren sterker was met de kracht dan die van hemzelf en dat ik later toch met hem zou gaan samenwerken.

Jaren later is dit min of meer ook uitgekomen. Edoch toen ik na 3 weken kost en inwoning even naar Heerlen moest en terugkwam mocht ik niet meer binnenkomen. Tijdens mijn 7 jarig zwerversbestaan tegen wil en dank. De engelen om mij heen deden mij destijds in 1987 geloven dat zij als ‘maatschappij’ met mijn huisbaas en werkgever Jos Snel samenspanden waardoor ik niemand meer vertrouwde. Nu deed ik dat toch al niet omdat de ze nog geen verantwoording hadden afgelegd.

Jos Snel had mij op een gegeven moment op straat gezet toen ik weigerde zijn wens te vervullen om mij rijk te maken… Deze had last van kaalheid en merkte dat zijn haar ging groeien als ik zijn hoofd instraalde. 

Ik ‘zag’ toen hoe hij mij zogenaamd rijk wilde maken en vertelde hem dat. Door zijn vriendin als ‘doktersassistente’ een baan te geven terwijl hijzelf bij mogelijke patiënten ging kijken hoeveel auto’s zij voor hun deur hadden staan en hoe groot hun huizen waren. Aan de hand van deze en andere informatie zou hij dan de prijs bepalen die de mensen aan hem zouden moeten afdragen. Ik zou daar dan een paar procent ‘als fooi’ krijgen. Hij was verbaasd en kwaad hoe ik dat kon weten en antwoordde hem dat ik ook voor niets mensen hielp.

Eerder had hij mij ook al uit zijn winkel ontslagen omdat de klanten altijd mij wilde spreken in plaats van hem. Hij dacht alleen maar aan omzet en niet aan klantenbinding.

In 1998 kwam ik Jos nog in het AZM/UMC+ tegen en ik vroeg aan een Peter die bij hem op bezoek was wat Jos hier in het ziekenhuis deed? Volgens deze Peter had ik het ‘boze oog’ omdat alles wat ik destijds aan Jos beloofd had was uitgekomen? Ik wist alleen dat hij een afschuwelijke dood zou sterven als hij doorging om mij zo te behandelen. 

Als Upapadaka heb ik geen last van Karma omdat ik slechts een keer geboren ben. De innerlijke en immanente christosgeest ontbreekt bij mij…  Deze natuurlijke kracht  die er normaal voor zorgt dat ik net als iedereen normaal herboren wordt, nadat de dood is ingetreden en de ziel met de geest via de nek uit het lichaam verlaat, is niet bij mij aanwezig…  Voor normale mensen is dat ‘Eeuwig Leven met god/allah’. De leer van het plaatsvervangende lijden, zoals christenen/moslims die nu opvatten, belemmert hen in feite de leer van weder belichaming te aanvaarden.

Of de Elohim om mij heen dat wisten kan ik mij nu wel gaan afvragen, maar dat zie ik vanzelf wel wanneer de tijd van verantwoording is aangebroken, wat dat betreft kan niemand mij ontvluchten. Uiteindelijk wil ten slotte iedereen naar het grote licht en mijn ‘kracht’ zal je aan je karma herkennen.

Mijn grote liefde, Marita kon ik op een gegeven moment ook niet meer behandelen’.

Op haar sterfbed zag zij dat ik na al die jaren plotseling in dat ik toch een mens was… Voorheen dacht ze altijd dat ik alles wist…? Voor mij een groot compliment; ik was geslaagd in het meer mens worden. Al vond ze dat ik gemakkelijk praten had omdat ik niet meer herboren hoefde te worden. Dit laatste kon zij onmogelijk weten.
Er is over mij eigenlijk weinig tot niets bekend. De Theosofie welke ik zelf nog beschouw als wetenschap welke het dichtst bij de waarheid staat geeft uit monde van G. de Perucker wel enkele verwijzingen over de Upapadaka.