Orbs of Goden c.q.Engelen zijn Dhyan-Chohans, Sura’s, Asura’s, Elohim en Pitri’s.

Een goede collega/vriendin/helderziende/genezer/kaartlegster;  Ria Ramakers uit Roermond, welke bij heel veel kennissen van mij de kaart kon leggen zonder naar de kaarten te kijken (zij ‘verschool’ zich achter de kaarten) gaf mij op mijn 23ste levensjaar te kennen dat ik ‘gesluierd’ ben waardoor zij niets bij mij kon zien.  Wel kon zij mij vertellen dat ik een gigantisch leger aan engelen & goden om mij heen droeg.  Dat was voor de tijd van de digitale fotografie. 

 

Pas later toen ik een digitale camera kon aanschaffen,  kreeg ik de goden of engelen op beeld vastgelegd.  Deze zijn echter nog nooit zelf in de stoffelijkheid geboren.  Waarom zouden ze ook;  ze zijn al rond.

 

Destijds in 1987 was ik wel bang voor wat zij nog meer van mijn taak op aarde af wisten of juist niet wisten.  Spelen met vuur in mijn ether kent nu eenmaal gevolgen welke niet te vermijden zijn.

 

Dat ik er niet gecharmeerd was om Jezus genoemd te worden,  moeten de Engelen achteraf gezien geweten hebben.  Jezus zou volgens het geloof al eens eerder geleefd hebben,  maar heeft in historisch perspectief nooit echt bestaan en het kruis is niets anders als de aanbidding van de eeuwige en constante wedergeboorte welke als hemels paradijs aangeprezen wordt en waar je met God mag wandelen.

Als Upapadaka kom ik volgens de Witte Broederschap slechts eens in 4.320.000.000 jaar voor. 

 

Jezus zou over water kunnen lopen?  Ik kom als Upapadaka niet uit een fantasie boek zoals ik de Bijbel beschouw.  De Bijbel is trouwens uit de werkelijkheid van de Upanishads en Vedas gecreëerd.  Deze laatste boeken waren er dus eerder.  In de Quran (Koran) of beter de Hadith, die pas veel later uit bijbel is gecreëerd, (Welke op haar beurt weer uit de Veda’s en Upanishads is gecreëerd, zou ik als Upapadaka zelfs als Isa en/of de Mahdi bekend zijn.  Vanwege de leugens moet Ik echter niets van godsdienst hebben.

 

Ik ben ‘van over de wateren’.  Dat wil zeggen;  mijn kracht is rechtstreeks kosmisch (goddelijk).  En die komt van vóór de schepping of oerknal.  En dat is voor de mensheid van verre omdat ze keer op keer dicht bij huis blijven om herboren te worden nadat ze zijn dood gegaan.  De bron van het licht is te fel en te ver voor de normale sterveling.  Daarbij komt die kracht of hemel ook niet van buiten of boven ons,  maar van binnenuit. 

 

Het is,  zoals het verhaal van Sinterklaas en Zwarte Piet;  waarbij ik sinterklaas ben en de zwarte pieten de engelen om mij heen.  Eveneens een oud inwijdingsverhaal verborgen in geloofsovertuigingen van kerstening,  aannames en door aangebrachte dogma’s veranderd in een kinderfeest…  Zwart en Wit,  Yin en Yang.  Wit staat voor de Sint en/of het witte paard,  welke vanuit de duisternis (Zwart staat voor zuivere of pure geest van voor de schepping),  de wereld der materie binnengaat,  van ‘over de wateren’ ofwel van voor de schepping of chaos komt…  per boot of ander voertuig (lichaam) om als langverwachte verlosser aan wal te komen ofwel de wereld van het leven der materie binnengaat.  (geboren wordt in datgene wat wij als verschil tussen leven en dood ervaren).  Slavernij of discriminatie is een onzinnig wild geraas dat gestaakt mag worden;  het heeft er niets mee van doen.

 

De Pieten zijn de snaakse hulpjes die om de in te wijden mens heen springen.  Ze zijn dus zwart omdat zij uit de werkelijke duisternis komen en ook het contrast met het zuivere wit te vergroten.  Zwart is tevens de kleur van het onbewuste in ons zelf.  Ze zijn ongedurig omdat ze de vele springerige gedachten van onszelf voorstellen,  die onzichtbaar en ongrijpbaar ons soms voor gek zetten,  maar ook behulpzaam zijn. Gedachten die ons kunnen helpen of vernietigen.

 

Sinds ik op mijn 43ste weer de rust in mijzelf min of meer hervonden heb zijn ze rustiger.  Ik noem ze niet voor niets wel eens gekscherend mijn ‘zwarte pietjes’ als ze het nu en dan weer eens in hun ‘hoofd zonder aards lichaam’ halen om mij met onzinnige gedachten bezig te willen houden. (plaaggeesten uit de duisternis.  Zwart staat voor duisternis en is in essentie pure geest, die zelf geen kwaad kent.  Wel ongedurige gedachten die alle kanten willen op springen.

Het echte verhaal van Zwarte Piet en Sinterklaas is trouwens ook een oud inwijdingsverhaal wat niets met het zwarte ras, welke er trouwens eerder was dan het blanke ras, maar door interventies vanuit religie met nog meer ‘rokken van vellen’ bedekt om de werkelijkheid te verdoezelen.. Hoe religieuzer mensen zijn hoe verder zij van hun ware Goddelijkheid af staan. Geloof maakt alles stuk.