Sinterklaas & Zwarte Piet

Sinterklaas zonder Zwarte Piet of Hadji Firoez kan niet… Wees als de kinderen… dus zonder vooroordeel… om open te staan voor de waarheid Het licht komt nu eenmaal uit de duisternis (zwart)… En duisternis ofwel pure geest (Brahma/God of Ain-Soph) was er nu eenmaal eerder dan het Licht dat pas sinds de schepping of Big-Bang bestaat…. … … De Upapadaka, Mahdi, Kalki, Verlosser etc. heeft veel meer Zwarte Pieten, orbs/goden/engelen om zich heen dan gewone mensen… Dit betekent dat het einde der tijden ofwel Armageddon – vroeger dan verwacht – begonnen is. … … …

Hoewel ik in 1987 ontkende de Verlosser te zijn, was dit volgens de Witte Broederschap zinloos… De Grote piramide van Cheops (op schaal ▲ ) had bewezen dat ik nimmer eerder op aarde geboren kon zijn; zoals dat gewoon is… Dat ik over rechtstreeks Cosmisch magnetisme van ‘Over de Wateren’ beschik > waardoor de piramide zich aan mij oplaadt in plaats van andersom – wat natuurkundig onmogelijk is – Dat ik in de nabijheid van de piramide mijn levenskracht verloor kon ik evenmin verzonnen hebben… Ik had niet zomaar half Nederland gek gemaakt met telefonische vragen hierover; voordat ik via derden met de broederschap door-verbonden werd… > Later o.a. in 2009 o.a. door paragnost Abraham van den Akker tijdens QuantumTouch workshop bevestigd. Hij zag ‘Rechtstreeks goddelijk magnetisme’ bij mij – Wat tegen alle wetten van de Kosmos indruist is tenzij ik god zou zijn… Aards of dierlijk magnetisme is wel normaal…

Tevens rolden er 7 Kabiri de Wereld der Geest binnen … Deze waren verrukt… ‘Wow wat is het hier mooi’… ‘Jij bent Jezus”… Vooral om die laatste uitsraak werd boos en gaf vele waarschuwingen naar hun af om niet met ‘vuur in mijn Aether te spelen’… Deze zijn intussen als uitgekomen voorspellingen in de geschiedenis te beschouwen … (zie onder foto > 1 06 2019 Groot Welsden 23:41 (152) op FB pagina Cosmic Orbs). Wat voor mij logisch is… De aarde hangt nu al meer dan 23 graden uit het lood wat de reden is dat de polen beginnen te smelten… Het klimaat met welke maatregelen dan ook valt door deze kosmische invloed niet te redden…

Ook Giolano Rijsmus die in de oorlog door een kogel in zijn buik gestorven was, had tot 2009 gewacht om bij nieuwe moeder Marina herboren te worden. Hij wist dat ik het kogelgat waar hij mee geboren was in 2013 met mijn magnetisme zou kunnen genezen. De medische Wetenschap had daar zolang een Mic-key button geplaatst.

Zwarte Pieten zijn Elohim DUS géén discriminatie … Zij komen ook uit ‘de Zwarte Duisternis’ ofwel de goddelijke Ain-Soph / Brahma… Ook bekend als Oneindig grenzeloos Licht ofwel Pure Geest > welke Absolute Duisternis was voordat het aardse licht geschapen werd…. Behalve de Maan Pitri’s… Deze scheppers (Vaders) van de eerste mensenrassen komen uit de Dageraad van de schemering. Toen het materiële of aardse licht nog pril was… De Verlosser met zijn goden/engelen uit de Zwarte Duisternis loopt niet op het water. > Maar komt van ‘Over de Wateren’ en dat is VOOR het ontstaan van de Cosmos met haar allegorische wateren, baarmoeder of wereld-ei. Boot uit Spanje? Water? Neen… Kosmische wateren en esoterische Ark van Noach/Nuah is geen H2O en/of boot in water als stoffelijke betekenis. > ‘Zondvloed’ van Vaivasvata… Onder de Chr. en Isl. bekend als Noa(ch) of Nuh… Noeh.

Vergelijk de Bijbelse parabel > ‘God hoort en ziet alles’ met ‘Karma’ = Alles wat je denkt of niet denkt. Doet of juist nalaat EN Sinterklaas die alles van je weet via het grote boek des levens dat Zwarte Piet bewaard. >Ieder mens bezit wel een paar Orbs/goden/Zwartepieten. Wanneer je in je leven stout bent geweest … zorgen zij ervoor dat je opnieuw geboren wordt. (Zolang dat nog mogelijk is)

Normaal wordt je ziel bij verkeerde of Stoute handelingen in een volgend leven over meerdere geesten en lichamen tegelijk de stof herboren om je fouten – verdeeld over die meerdere pakjes = lichamen… Om opnieuw ‘in stoffelijkheid gekruisigd’ ofwel herboren te worden… En wederom te proberen om meer mens of eenheid te worden… En je fouten uit vorige levens te herstellen. Edoch; door de vele veranderingen die de mens intussen binnen de goddelijke wetten uit de Kiu-te heeft aangebracht. Met nieuwe aannames en stellingen zijn er vele afsplitsingen en nog meer dogma’s ontstaan… En wordt die eenheid steeds minder mogelijk… Intussen bestrijdt de mensheid onderling zichzelf.

Dit zijn de pakjes/lichamen in ‘rokken van vellen’ om het lichaam van vlees, botten en bloed te bedekken die als ‘presentjes in cadeaupapier’ vertaald zijn; In een latere ideologie waar de god een vergissing gemaakt zou hebben is deze zelfs als ‘kleding’ voor de vrouw vertaald om haar schoonheid te bedekken.

De God van opoffering Domuzi die ieder jaar (leven) opnieuw herboren wordt lijkt sterk op het Jezus verhaal. Zoals de eerste kerkvaders via Zarathustra/Jodendom de Christos uit de hoogste regionen omlaaggehaald hadden om deze als mens 325 jaar eerder in de geschiedenis een kruiddood te laten sterven… Om de natuurwet reïncarnatie uit de Kiu-te te veranderen in het plaatsvervangend lijden. Hierdoor verlieten vele Gnostici boos en voortijdig het concilie van Nicea… …> Zie ook uitleg onder foto > 1 06 2019 Groot Welsden 23:41 (152) < en betekenis Maria/Mare/Maya