Quantum Touch

Medium Peter Wauben (bekend van TV programma: Het zesde zintuig), kreeg tijdens een reading via mijn horloge in 2009 via zijn geesten door dat ik een goede genezer zou zijn. ‘Ik zou iets met Quantum Touch moeten gaan doen…  Hoewel hij niet wist wat QT was en ik al sinds mijn 25ste levensjaar als wondergenezer werkzaam was, besloot ik deze aanwijzing op te volgen.

Tijdens de workshop Quantum Touch in het weekend van 10 en 11 oktober 2009 verzekerde Abraham van de Akker (gecertificeerd QT Instructeur) mij dat ik niet tegen hem kon liegen. Hij kon met zijn derde oog namelijk energieën kon zien.

Zodra ik aan de ‘healing’ bij de mede-cursist Albert Klazema begon, was hij dan ook stomverbaasd dat hij ‘rechtstreeks goddelijke energie’ bij mij kon zien. Daar schrok hij heftig van omdat het onmogelijk kan bestaan.

Volgens Abraham bezit alles en iedereen aards magnetisme wat nodig is om Reiki en Quatum Touch te beoefenen. Hij heeft bijna 1 ½ dag geprobeerd om mij ook de ‘aardse energie’ bij te brengen. Dat bleek onmogelijk. Hij zag dat dit totaal aan mij ontbrak. Dat had ik ook niet nodig. Ik bezit immers de wonderbaarlijke ‘rechtstreeks kosmische energie’ van ‘over de wateren’ *.. Dit is  goddelijke energie die nergens anders in het universum kan bestaan. Deze van is vóór de schepping of oerknal.

Op 25 mei 2013 is dit ook door de destijds 4 jarige Giolano Rijsmus gezien… Hij was geboren met een schotwond in zijn buik waar hij in een vorig leven aan gestorven was. Dit kon hij zich op 4 jarige leeftijd nog goed herinneren omdat hij destijds soldaat was in de oorlog. Hij had mamma Marina Whiteangel uitgezocht om herboren te worden. Voor zijn hergeboorte had hij vanuit de hemel gezien dat ik hem later zou genezen.

Giolano vond het na de behandeling belangrijk dat hij met mijn camera een foto van mij kon maken. Daarbij moest ik mijn handen in de lucht houden….  Volgens hem kwam daar mijn energie vandaan…

In mijn magnetisme hoef je niet in te geloven. De wetenschap van het voelen en ervaren is de beste leermeester.  Het verklaart wel waarom ik sneller goede resultaten bereik met het ‘rechtstreeks goddelijk magnetisme’ bereik dan mijn normale collega’s die het allemaal met ‘aards’ magnetisme moeten doen.  

Op een paranormale beurs hoorde ik via mijn vrienden dat een andere magnetiseur slecht over mij sprak. Hij zag dat ik mijn clientèle in slechts enkele minuten behandel terwijl ik lachend om de patiënten heen dans…  Dat vind deze ‘collega’ magnetiseur schandalig. Hij is minimaal 40 minuten ‘serieus’ bezig. Tja; niet iedereen heeft kennis en kunde.

Via andere collega genezers die mijn kracht kennen krijg vaak de ‘moeilijke gevallen’. d.w.z. mensen of dieren die het hele circuit aan dokters, gebedsgenezers, acupuncturisten en andere magnetiseurs gevolgd hebben en daar uitbehandeld zijn…  Een vervolgconsult is dan vaak niet meer nodig is omdat hun kwalen al genezen zijn.   

Wanneer je tijdens mijn behandeling de straling voelt, dan gaat het ook werken. (Huis)dieren geloven ook niet.  Edoch,  zij voelen en reageren ook met een snelle genezing.

Met diabetici patiënten heb ik meer moeite. Hun levenskracht wordt verstoort door de medicatie tegen suikerziekte welke niet lichaamseigen is.

Dat ik paranormaal zou zijn heb ik zelf nooit beweerd.  Daar werd ik sinds mijn kinderjaren al mee geconfronteerd. Voor sommige mensen was dit reden om mij ervan te beschuldigen dat ik ‘het boze oog’ had. Zij waren bang van mij. Vrijwel alles wat ik vertelde kwam altijd uit.

Persoonlijk vind ik het nogal meevallen. 

Soms hoor, zie, ruik, proef en weet ik wel eens wat.  Het geestelijk aanvoelen is het meest ontwikkeld om de witte magie van genezing doeltreffend uit te voeren. Voor mij zijn wonderen normaal..  

Bovenstaande wordt extra versterkt door de ongewoon grote hoeveelheden Goden, Orbs, Sura’s & Asura’s, Elohim en pitris die mijn enige leven op aarde begeleiden. Bij mij komen ze allemaal bij elkaar. Normale mensen hebben er slechts enkele. Alleen degenen wier leven in de hemel is voorbereid hebben er meer. Zie > Foto’s.

* Bron: Zwem-ABC van de Astrale Zee