Empirisch onderzoek

Empirisch onderzoek uit 1987 met piramide energie heeft volgens de Witte Broederschap, uitgewezen dat ik de Topsteen van de piramide ben welke niet geplaatst kan worden. Dat ik aldus de Upapadaka; heiland, Mahdi, Maitreya of Avatar Kalki ben.

Tijdens mijn voorzitterschap van Libertijn;  Vereniging voor Keuzevrijheid van Geneeswijzen (inmiddels in rustte), had ik Paul Liekens gevraagd iets over piramide energie in ons ledenblad te schrijven. Destijds gaf Paul lezingen hierover in de door ons afgehuurde zaal van de Universiteit Maastricht. Hij vond dat ik dat zelf wel kon doen..

Het Onderzoek

Hiervoor had ik ‘de sleutel’ uit het boek van Paul nodig om de piramide exact op schaal na bouwen. Met behulp van een kompas heb ik deze met een zijde exact op het Noorden uitgelijnd. Om het onderzoek dubbelblind te uit te voeren had ik nog een andere proefpersoon nodig. Dat werd het witte dwergkonijntje van Marita; ‘Pjotr’. Door het drinken van water dat ik in de piramide had opgeladen veranderde deze in een agressief bloeddorstig monster die iedereen in zijn buurt aanviel. De persoonlijkheid van het konijn veranderde dus 180 graden.

Zodra ik de piramide naderde voelde ik mij stervende. Mijn levenskracht werd tijdens het experiment duidelijk door de piramide opgeslorpt. Dit is normaal onmogelijk omdat de piramide altijd genezend werkt. …  

Aangezien de piramide mijn kracht als sterker ervaart laadt deze zich automatisch aan mij op in plaats van andersom. Dat is feitelijk onmogelijk. Dit hoort nu eenmaal andersom te zijn omdat het een kosmische wet is. Dit verklaart wel waarom ik zo snel resultaat met genezingen bij mens en dier heb. En (achteraf) waarom ik op mijn foto’s gigantisch veel scheppers of Orbs om mij heen heb.

Een lid van de ‘Witte Broederschap’ heeft mij dit in 1987 telefonisch uitgelegd. Het zou volgens haar nooit kunnen dat er iemand uit de maagd (hoogste Aeonen van de baarmoeder der schepping) zonder moeder (aardse energie) geboren wordt. Hoogstens aan het einde van het Kali dat 4.320.000 jaar duurt. Ze had het niet over mijn aardse moeder. Ik ben daarmee onomstotelijk ‘de topsteen van de Piramide’ die niet geplaatst kon worden.

Hoewel ik ontkende deze persoon te zijn gaf zij aan dat ontkenning geen enkele zin had. Door mijn onmogelijke klacht die tegen alle natuurwetten indruist had ik onbewust bewezen de langverwachte verlosser, Kalki Avatar, Mahdi, Messias of Upapadaka te zijn.

Wat zij wel vreemd vond is dat ik misschien te vroeg geboren zou zijn… Volgens de verwachting uit de boeken word ik pas aan het eind van het Kali Yuga verwacht…  Mijn antwoord kwam spontaan: Indien ik eerder dan de verwachting geboren ben, dan heeft dat zijn reden.

Toch voelde ik mij tijdens het gesprek met de Witte Broederschap in 1987 niet op mijn gemak. Het was alsof er een groot geheim over mij onthuld werd. Dit had te maken met de goddelijke stem die 9 jaar eerder ervoor gezorgd had dat ik in verband met mijn aardse taak de uitnodiging voor de Vrijmetselarij moest afslaan. (Zie hoofdstuk ‘Vrijmetselarij’) Uiteindelijk beëindigde ik het gesprek met de opmerking dat Jezus ook nooit bestaan had.  De Jesjoea Krishna uit de Bijbel is fictief. Deze Jezus heeft nooit als mens op deze aarde rondgelopen.

Nu begin ik wel te begrijpen waarom ‘de Maatschappij’ mij Jezus noemde. Al ben ik niet van die naam gecharmeerd. En destijds wist ik ook niet direct dat ik deze ‘Maatschappij’ de goden zijn die massaal op mijn foto’s verschijnen. En ik bezit de Elohim in alle soorten en maten. Sura’s en Asura’s, dhyani-chohans en zelfs Barishad of maan pitri’s. Dat zijn de kleine op mijn Orb-foto’s.

Daar kwam ik achteraf pas achter. Tijdens het maken van de foto’s bijvoorbeeld. Hier reageren ze op mijn gedachten. Wanneer ik hun via mijn gedachten wijs op een interessant voorwerp voor een foto. Dan spelen ze het klaar om het voorwerp massaal te bedekken zodat er van het voorwerp niets meer te zien is. Of als ik in gedachten vraag om een piramide te maken. Dan formeren de Orbs/goden zich zodanig dat het er een lijkt. Dat doen ze niet altijd maar het komt wel voor.

De ervaringen van Huub

In 1979 door helderziend genezer Huub van Ham te Kelpen ook als ‘Jezus’ herkent door de uitstraling van de uitzonderlijke gave van het rechtstreeks goddelijk magnetisme. Volgens deze is mijn genezingskracht  duizenden malen sterker was dan de zijne. Ik dacht werkelijk dat de man overspannen was toen hij als een blij kind om mij heen sprong en mijn vrouw totaal negeerde. Zij was tenslotte de patiënt. En het begrip ‘Jezus’ heeft hij blijkbaar nooit begrepen. Later heb ik de praktijk van Huub nog mogen waarnemen.

Ik kreeg een eigen kamer in de grote boerderij waar hij als militair legerofficier van Defensie mocht werken. En wilde iedere dag door mij behandeld worden. Aangezien ik bleef volhouden dat Jezus nooit bestaan had en iedere dag en dat iedere dag behandelen niet goed voor zijn hart was, kreeg hij ook in de gaten dat ik veel te snel zijn patiënten genas die niet meer terug hoefden te komen. Hij heeft hij mij huilend weer op straat gezet.

Geloof

Jezus de Christus heeft namelijk nooit als persoon bestaan. De goddelijke leringen uit het geloof zijn tijdens het concilie van Nicea (325 na de moderne jaartelling) verkracht door de politieke machthebbers.

Destijds bekend als de immanente natuurwet ‘Reïncarnatie’ welke ervoor zorgt dat alle levende schepselen het  “eeuwige leven” hebben  en dus keer op keer op deze rots die aarde heet worden herboren… Dat is de werkelijke betekenis van de ‘Verrijzenis’ of ‘kruisiging’. De platte 8 van het ‘infinity’ teken.

Omwille van het plaatsvervangend lijden als ‘Sanatana Dharma of Jezus Christus personage van vlees en bloed’ buiten de mens zelf geplaatst is in het jaar 0 geboren zou zijn…. Vervalsing van natuurwetten en geschiedenis. …

Wanneer je niet goed geleefd hebt wordt je ziel in ieder nieuw leven ook nog eens 3 tot 7-voudig gesplitst en mag je het dus veelvoudig weer proberen goed te maken.  Door het verkeerde wereldbeeld ‘dat je maar een keer leeft’ krijgt het slechte in de mens vaak de overhand. Deze wil dan anderen overheersen. Door religies ontstaan dus steeds meer mensen met een slecht karma die de aarde uitwonen en over-bevolken.

Iedereen heeft Orbs of Goden of bij zich (Bewezen door digitale fotografie met flitslicht) De meeste tussen de 3, 9 of meer; afhankelijk of je geboorte in de hemel is voorbereid. Deze blijven altijd bij je. Dus ook wanneer je ‘dood’ gaat en weer herboren wordt. Natuurlijk niet zoveel als de Upapadaka…. … Dat komt omdat ik die ‘immanente christus’ niet bezit.

Lucifer werd in de bodemloze afgrond geslingerd. De vergelijking met Prometheus, Loki en Mahasura is daarmee weinig verschillend van de mens. In feite is de duivel allegorisch de mens zelf.  De opponent die als een god wil zijn. God is geen wezen, man of vrouw. Op zich is het Niet = Ain Soph. Pure Geest is duisternis. Niet zoals de mens duisternis kent maar zoals deze de eenheid was voor de schepping of oerknal. De Goden of Sura’s en Asura’s, Elohim en de Pitris bestaan echter wel als scheppers. Met dit verschil dat de Pitris niet uit de duisternis maar uit de ochtendschemering komen. Dus vlak na de schepping of oerknal.

External Links: