Topsteen van de Piramide

De top van de piramide bestaat in werkelijk niet. Deze zou er af geblazen worden door de kracht. Dat ik de Top der Piramide ben die niet geplaatste kan worden betekent dat ik de langverwachte Verlosser ben die boven alles staat.

 

Het zal menigeen opvallen dat mijn foto albums veel ‘Orbs’ bevatten.  Deze Goden of Elohim zijn de begeleiders van mijn enige leven op deze aarde.

Paul Liekens – de Piramide
energiebron van deze tijd

Tijdens het voorzitterschap van Libertijn; Vereniging voor Keuzevrijheid van Geneeswijzen (inmiddels in rustte),  experimenteerde ik met de piramide, gebouwd volgens de sleutel van Cheops.

Paul Liekens,  welke voor ons op de Universiteit Maastricht op de Tongersestraat prachtige lezingen hierover gaf,  had geen tijd en vond dat ik zijn boeken wel mocht gebruiken.  Dus besloot ik zelf maar te gaan experimenteren.  Om het onderzoek dubbelblind te uit te voeren had ik nog een andere proefpersoon; Het lieve kleine witte dwergkonijntje van Marita; ‘Pjotr’,  Deze veranderde door het piramidewater in een wild bloeddorstig monster die iedereen in zijn buurt aanviel.

Zodra ik in de buurt van de piramide kwam kreeg ik ondragelijke pijn en bemerkte ik dat deze mijn levenskracht ontnam.  Hoe kon dat?  Stad en land afgebeld.  Een ingewijde van de witte broederschap verklaarde in 1987 dat ik in dat geval  ‘de topsteen’ van de piramide zou zijn,  die niet geplaatst kon worden’. Een fenomeen waardoor ik niemand anders als de Upapadaka ben.

Dit bevreemde mij, maar het antwoord waar ik mee kon leven was: “Dat ik in dat geval toch sterker dan de piramide ben.  Dan voelt de piramide mijn kracht als sterker aan en laad zich aan mij op”.

Normaal is dat andersom. Het zou volgens haar nooit kunnen dat er iemand met Christos energie uit de hoogste regionen van de maagdelijke baarmoeder der schepping geboren wordt. Hoogstens aan het einde van het Kali dat 4.320.000 jaar duurt. Tenzij ik, zoals de piramide dat bewijst; de laatste Avatar, Upapadaka of Maitreya Boeddha ben.

Wat zij wel vreemd vond is dat ik misschien te vroeg geboren zou zijn… Volgens de verwachting uit de boeken word ik pas aan het eind van het Kali Yuga verwacht…  Mijn telefonisch antwoord > Indien ik eerder dan de verwachting geboren ben, dan heeft dat zijn reden.

Mijn taak is om het eeuwigdurende rad der wedergeboorte te beëindigen dat inherent is aan reïncarnatie of de ‘innerlijke en immanente christus’, welke ik zelf niet bezit. Omdat ik, zoals de piramide bewijst, nooit eerder geboren ben. (Iets wat Marita vlak voor zij stierf; ook aan mij zag).  En aldus de zevende dag te laten beginnen. (Armageddon + Rust van God). Ook wel bekend als Nacht van Brahma of Prakritika.(Eind Pralaya). Eveneens een paar dagen of ronden eerder dan de teksten uit de boeken doen geloven.

Boek 1